อุดรธานี-ห้วงน้ำการรบพุ่ง-ลำน้ำปาว-แม่น้ำ | www.greenpost.info 

อุดรธานี-ห้วงน้ำการรบพุ่ง-ลำน้ำปาว-แม่น้ำ

ลงประกาศเมื่อ 21 มิ.ย. 2560 อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2560 03:17:37 น. เข้าชม 280 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

อุดรธานี เป็นจังหวัดใหญ่ในภาคสุริยาออกย้วยนอกเหนือและเป็นหายกระทำการกลุ่มจ.ภาคอาทิตย์ออกย้วยทิศเหนือตอนบน 1 ของไทย เหม็นยางอุดรและเป็นศูนย์กลางพท.ลุ่มน้ำโขง เดิมพท.ตรงนี้เป็นบ้านเดื่อหมากแข้งซึ่งมีมานานร่วมสมัยกับประเทศเวียงจันทน์ แผ่นดินล้านช้าง อุดรธานีได้รับการสถาปนาให้เป็นประเทศยิ่งใหญ่ของหัวพาราฝ่ายทิศเหนือทำนองเป็นทางการในสมัยรัชกาลที่ 4 ปี พ.ศ. 2436 โดยพลตรี พระเป็นเจ้าบรมวรวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงแจ่มแจ้งศิลปาคม เกิดจากการรวมกันของหัวเมืองฝ่ายเหนือ คือ นครกุมภวาปี ภาราหนองหาน นครนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน และบ้านเดื่อหมากแข้ง อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 564 กิโล มีแดนประมาณ 11,730 เรือนจำกม. (ประมาณ 7,331,438.75 ไร่) ระดับที่ 4 ของภาคดวงอาทิตย์ออกเฉียงทิศอุดร และยังมีแหล่งอารยธรรมที่เก่าแก่แห่งเพียงผู้เดียวของแว่นแคว้นและของโลกเหม็นยางอุดร มีสภาพภูมิมณฑลที่อุดมดีพร้อม เมืองจังหวัดอุดรธานีเคยเป็นที่ตั้งของมณฑลอุดรในสมัยรัตนโกสินทร์ มีเขตบริหารกว้างไกลใหญ่ยิ่งในบ้านเมือง สมัยปัจจุบันจังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์กลางกลางการคมนาคมทั้งลมฟ้าอากาศและทางถนนของภาคดวงตะวันออกย้วยนอกเหนือ เป็นหมดไปกลางคณะงานร.และด้านเศรษฐกิจแห่งโดดๆของภาคสุริยาออกทแยงนอกเหนือและถิ่นลุ่มน้ำโขง รวมทั้งมีหมดไปทระสองทระสุมและขนมธรรมเนียมภาคตะวันออกย้วยทิศเหนือตอนบนด้วย จากหลักฐานทางพงศาวดารและโบราณคดีพบว่า มณฑลภูมิประเทศที่เป็นจ.อุดรธานีในประจุบัน เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของคนมาตั้งแต่สมัยก่อนตำนานเดา 5,000-7,000 ปี จากหลักฐานการค้นพบที่บ้านเชียง อ.หนองหานและภาพจดสีบนผนังถ้ำที่อ.บ้านผือ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นเป็นอย่างดีจนเป็นที่สารภาพเหม็นยางอุดรอ่อนข้อในแวดวงเรียนรู้ตำนานและโบราณคดีระหว่างรัฐว่า ตำบลที่เป็นถิ่นที่อยู่ของบุคคลก่อนพงศาวดารที่จังหวัดจังหวัดอุดรธานี มีความศิวิไลซ์ความเจริญเติบโตในขั้นสูง และอาจออกอากาศความเจริญเติบโตนี้ไปสู่ประเทศจีนก็อาจเป็นได้ โดยแต่แบบยิ่งเครื่องปั้นดินเผาสีลายเส้นที่บ้านเชียงนั้นคาดเดาว่าอาจเป็นเครื่องเคลือบสีลายเส้นที่เก่าหัวของโลก เหม็นยางอุดร หลังจากยุคความพัฒนาที่บ้านเชียงแล้ว พื้นที่ที่เป็นจ.จังหวัดอุดรธานีก็ยังคงเป็นที่อยู่สิงของบุคคลสืบต่อมาอีกจนจนกระทั่งสมัยวิชาประวัติศาสตร์ของเมืองไทย นับตั้งแต่สมัยทวารวดีเหม็นยางอุดร (พ.ศ. 1200-1600) สมัยจังหวัดลพบุรี (พ.ศ. 1200-1800) และสมัยกรุงสุโขทัย (พ.ศ. 1800-2000) จากหลักฐานที่พบคือใบเสมาสมัยทวารวดีลพบุรี และภาพเขียนหนังสือปูนบนผนังพระอุโบสถที่ปรักหักพังบริเวณทิวเขาภูพาน ใกล้วัดรอยพระบาทต้นบัวบก อ.บ้านผือ แต่เช่นนี้ยังไม่มีขึ้นหลักฐานชื่ออุดรธานีกำเนิดในเหตุการณ์ในอดีตแต่ดุจใด ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเหม็นยางอุดร เขตที่เป็นจ.จังหวัดอุดรธานีบังเกิดในเรื่องเก่าแก่ครั้นราวปีจอ พ.ศ. 2117 พระเป็นเจ้ากรุงหงสาวดีได้ทรงเกณฑ์ทัพไทยให้ไปช่วยตีกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) โดยให้สมเด็จพระมหาธรรมราชากับสมเด็จพระนเรศวรอติราชยกทัพไปช่วยรบ แต่ครั้นเมื่อพหลไทยมาถึงเมืองหนองบัวลำภูซึ่งเป็นเหม็นยางอุดรมณฑลหน้าด่านของมณฑลเวียงจันทน์ สมเด็จพระนเรศวรอติราชประชวรด้วยไข้โรคฝีดาษจึงยกทัพกลับไม่ต้องรบพุ่งกับเวียงจันทน์ และที่ประเทศหนองบัวลำภูนี่เองคะเนว่าเคยเป็นนครที่มีความเจริญเติบโตมาตั้งแต่สมัยขอมแตกฉานแรง ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีนั้น จังหวัดอุดรธานีได้พัวพันกับการศึกการรบพุ่ง กล่าวคือในระหว่างปี พ.ศ. 2369-2371 ได้เกิดกบฏเจ้าอนุพงศ์ยกทัพเข้ามายึดประเทศจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีหัวหน้าคือ คุณหญิงโม (ท้าวสุรนารี) หมู่เจ้าอนุวงศ์ได้ถอนทัพกลับมาตั้งรับที่พาราหนองบัวลำภู และได้ต่อสู้กับกองทัพไทยและชาวพาราเหม็นยางอุดรหนองบัวลำภูจนทัพเจ้าอนุพงศ์แตกพ่ายไป ตราบเท่าที่ในปลายรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เดาปี พ.ศ. 2411 ได้เกิดความจับต้นชนปลายไม่ถูกขึ้นในมณฑลอุดรธานี เกี่ยวมาจากพวกฮ่อซึ่งพยู่ห์ไทยได้ยกขึ้นไปปราบปรามจนสงบได้ชั่วคราว พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นแจ่มแจ้งศิลปาคม ในปี พ.ศ. 2428 รัชสมัยเท้าเหม็นยางอุดรสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พวกฮ่อได้รวมตัวริเริ่มร้ายขัดขืนเสิบสานขึ้นอีกในมณฑลจังหวัดอุดรธานีและฝั่งซ้ายสายน้ำโขง และมีอาการจะรุนแรง ตีนสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้ากระผม ให้พระเป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นตระหนักศิลปาคม เป็นผู้นำทัพใหญ่ฝ่ายใต้ และเจ้าหมื่นไวยวรนาถเป็นขุนศึกใหญ่ฝ่ายเหนือ ไปกระทำการปราบปรามพวกฮ่อ ในเวลานั้นนครอุดรธานีก็ยังไม่ปรากฏชื่อ ปางแต่บังเกิดชื่อ "บ้านหมากแข้ง" หรือ "บ้านเดื่อหมากแข้ง" ขึ้นตรงต่อประเทศหนองคายขึ้นการปกครองกับมณฑลอุดรธานี และกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมนายทัพใหญ่ฝ่ายใต้ได้เดินทัพผ่านบ้านหมากแข้งไปกระทำปราบปรามพวกฮ่อจนสงบ ภายหลังการปราบปรามฮ่อสงบแล้วเหม็นยางอุดร ไทยมีกรณีทุ่มเถียงกับประเทศฝรั่งเศส เนื่องจากชาวต่างชาติเศลปรารถนาลาว เขมร และญวนเป็นอาณานิคม ร้องเรียกว่า "กรณีโต้แย้ง ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436)" ด้วยพระปรีชาญาณของบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงยอมเสียสละส่วนน้อยเหตุด้วยสงวนแว่นแคว้นไว้ จึงทรงสละดินแดนฝั่งซ้ายแควโขงให้แก่ฝรั่งเศส และตามสนธิข้อตกลงที่ทำขึ้นระหว่าง 2 แว่นแคว้น มีเงื่อนไขห้ามบ้านเมืองสยามตั้งกองทหารและป้อมกำแพงอยู่ในแสงสว่าง 25 กม.ของฝั่งลำน้ำโขง ดังนั้น คณะทหารไทยที่ตั้งเหม็นยางอุดรปกติอยู่ที่ภาราหนองคาย อันเป็นภาราสูญสิ้นกลางของหัวประเทศหรือมณฑลจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีกรมหมื่นตระหนักศิลปาคมเป็นข้าราชบริพารใหญ่สำเร็จราชการ จำต้องอพยพขับเคลื่อนย้ายลึกเข้ามาจนกระทั่งหมู่บ้านแห่งเอ็ดชื่อบ้านเดื่อหมากแข้ง (ซึ่งเป็นที่ตั้งจ.จังหวัดอุดรธานีสมัยปัจจุบัน) ห่างจากฝั่งห้วงน้ำโขงกว่า 50 กิโล เมื่อทรงพิจารณาเห็นว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีชัยภูมิควรสม เพราะมีถิ่นน้ำดี เช่น หนองนาโซเดียมคลอไรด์ (หนองตระหนักปัจจุบัน) และหนองน้ำอีกหลายแห่งรวมทั้งห้วยหมากแข้งซึ่งเป็นลำห้วยน้ำใสไหลเย็นเหม็นยางอุดร กรมหมื่นกระจ่างศิลปาคมทรงสั่งการให้ตั้งศูนย์มณฑลอุดรธานี และตั้งกองทหารขึ้น ณ หมู่บ้านเดื่อหมากแข้ง จึงพอเห็นได้ว่าพาราจังหวัดอุดรธานีได้อุบัติขึ้นโดยประจวบเหมาะเนื่องด้วยสาเหตุทางด้านความมั่นคงและการภาราระหว่างแว่นแคว้น อีกทั้งเหตุผลทางราชการค้า การคมนาคมในอดีต วิธีไรก็ตามคำว่า "อุดร" มาอุบัติในชื่อภาราเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2450 (พิธีตั้งเมืองจังหวัดอุดรธานี 1 เมษายน ร.ศ. 127 พ.ศ. 2450 โดยออกญาศรีสุริยราช วรานุวัตร "ต้นโพธิ์ เนติต้นโพธิ์") บาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีแนวทางพระบรมราชโยงการให้จัดตั้งประเทศจังหวัดอุดรธานีขึ้นที่บ้านหมากแข้ง เป็นหมดไปกลางของมณฑลอุดร ครอบคลุม จังหวัด อุดรธานี ขอนแก่น จังหวัดหนองคาย เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ จังหวัดสกลนคร นครพนม จังหวัดมุกดาหารในสมัยนั้น หลังการเปลี่ยนแปลงการบริหารจากแนวทางสมบูรณาญาสิทธิ์ราชมาเป็นแนวทางระบบประชาธิปไตย ขณะวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2475 แล้วได้มีการสังคายนาระเบียบการเหม็นยางอุดรบริหารร.อาณาจักร ล้มเลิกการดำเนินงานในระบบมณฑลในส่วนภูมิภาคยังคงเหลือเนื้อๆเมืองและอ.เท่านั้นมณฑลอุดรจึงถูกยุบเลิกไปหลงเหลือพางธานี "อุดรธานี" แค่นั้น ดุจไรก็ตามจังหวัดอุดรธานียังคงมีหน่วยงานราชการด้านการคุ้มครองของกระทรวงต่าง ๆ ที่จัดตั้งในส่วนภูมิภาคที่แสดงโครงร่างของศูนย์กลางกลางการถือบังเ***ยนในตำแหน่งที่ตั้งอิสานตอนบน เช่น สำนักปฏิบัติงานการทะเบียนราษ ภาค 4 คลังเขต 4 สรรพสามิตเขต 4 ศาล เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเขต 4 เป็นต้น แหล่งท่องสัญจรทางเทพนิรมิต[แก้] สวนธารณะหนองชัด สวนส่วนกลางหนองประจักษ์ อำเภอประเทศอุดรธานี ภูฝอยลม อำเภอหนองแสงเหม็นยางอุดร ทะเลบัวแดง,สวนธรรมดา(สวนลิง),วัดถ้ำผาสรวงสวรรค์-ลานหินตั้ง-จุดชมวิวผาตากซ่ง-ตะพานหิน-ลานหินงาม3จังหวัดภายในวนอุทยานภูเขาสวนกวาง ตำบลท่าลี่ อ.กุมภวาปี ฝายห้วยหลวง อำเภอนครจังหวัดอุดรธานี สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ อ.มณฑลอุดรธานี สวนแห่งชาตินายูง-น้ำโสม,ภูหมอกบ่วาย,น้ำตกห้วยป่าชี,น้ำตกห้วยอัอ,น้ำตกตาลโตน,น้ำตกเขาเต่า,น้ำตกยูงทอง,น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกชีโป,น้ำตกกลบเลา,น้ำตกฟ้าห้วน,น้ำตกคำพม่า อ.นายูง อ่างเก็บน้ำพาน อ.สร้างคอมเหม็นยางอุดร สวนตำนานภูเท้า,น้ำตกตาดน้ำพุ(ต.คำด้วง),อ่างเก็บน้ำห้วยทรายแก้ว อ.บ้านผือ คำชะโนด อ.บ้านดุงเหม็นยางอุดร ถ้ำสุมณฑา,ภูผาหัก,น้ำตกพิมานทอง,น้ำตกผาทอง(กลุ่มป้องกันสวนแห่งชาติภูผาเหล็ก อำเภอวังสามหมอ) น้ำตกธารงาม,น้ำตกคอยนาง,น้ำตกตาดมะค่า,น้ำตกวังตาดแพ,น้ำตกถ้ำรู,น้ำตกตาดโตน,น้ำตกวังขอนแดง,น้ำตกดังบาล อ.หนองแสง น้ำตกชะโนด,น้ำตกสามเทพ,ถ้ำผาแซง,อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรงตอนล่าง อำเภอน้ำโสม วนอุทยานวังสามหมอ-แก่งวังใหญ่,คันนาลำพันชาด อ.วังสามหมอ น้ำตกนางริน,น้ำตกผาอินแปลง,ถ้ำผาอินแปลง อำเภอโนนสะอาดเหม็นยางอุดร วนอุทยานภูสวนกวาง,อ่างเก็บน้ำลำห้วยทราย,กว๊านผุด,ถ้ำพระ,ถ้ำจ้อง อำเภอโนนสะอาด วนอุทยานภูพระบาทบัวบก/น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกตาดเม็ก,อ่างเก็บน้ำหัวยทราย(หว่างเขาขาด) อำเภอบ้านผือ อุทยานแห่งชาติภูผายา,น้ำตกวังขนุน,ถ้ำราชสีห์ อำเภอกุดจับ อ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า,อ่างเก็บคำพูดหมากคุณ,ภูลาดช่อฟ้า,น้ำตกห้วยหลีผี,น้ำตกหินตั้ง,น้ำตกตาดโตน(บ้านผาสิงห์) อำเภอหนองวัวซอ อ่างเก็บน้ำถ้ำกกดู่/ถ้ำกกดู่(คณะปกป้องสวนแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำที่ภก.4อ.หนองแสงและที่ภก.5ถ้ำกกดู่ อ.หนองวัวซอ) ถ้ำงูซวง,น้ำตก2ชั้น อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร โฮมสเตย์หมู่บ้านคีรีวงกต-ทะเลหมอก-น้ำตกห้วยช้างพลาย,น้ำตกห้วยพาง,น้ำตกตาดโตน อ.นายูง ขี้เทือกเขาภูผาแดง(น้ำตกซำหินหงษ์,น้ำตกซำม่วง,ผาจันได,ผาแฟน,รอยพระพุทธบาทผาแดง,ลานหินแตก-หลุมทรัพย์สมบัติ,อ่างเก็บน้ำร่องป่าม่วย)อ.บ้านผือ แก่งหินฮอมน้ำตก,แก่งมนน้อย อำเภอวังสามหมอ แหล่งท่องเที่ยวทางเหตุการณ์ในอดีตและโบราณคดีวิทยา[แก้] อู่มรดกโลกบ้านเชียงเหม็นยางอุดร ศาลหลักเมืองเมืองอุดรธานี อนุสาวรีย์กรมหลวงเข้าใจศิลปาคม อำเภอประเทศอุดรธานี ที่อยู่มรดกโลกบ้านเชียง อำเภอหนองหาน รอยพระบาทหลังเต่า อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดรอยเท้าบัวบาน อำเภอบ้านผือ วัดรอยพระบาทต้นบัวบก อำเภอบ้านผือ วัดป่าภูก้อน อ.นายูง ศาลหลักภาราจังหวัดจังหวัดอุดรธานี ศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานี อ.พารา วัดมัชฌิมาวาส อ.นครอุดรธานี คำชะโนด/ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ,อุตสาหกรรมเกลือทะเลเกลือสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง วัดพระแท่นบ้านแดง (หลวงปู่พิบูลย์ )อำเภอพิบูลย์รักษา ถ้ำราศีสิงห์ อ.กุดจับ วัดถ้ำสหาย อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดป่าภูย่าอู่ อำเภอบ้านผือ วัดนาคาเทวี บ้านป่าข่า อ.เมือง วัดถ้ำสุมณฑาภาวนา อำเภอวังสามหมอ วัดผาน้ำทิพย์ อำเภอวังสามหมอเหม็นยางอุดร วัดป่าศรีคุณาราม อำเภอกู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดป่าภูหินร้อยก้อน อ.หนองแสง วัดถ้ำเพียอินทร์ อำเภอหนองแสง วัดถ้ำเต่า อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดดอยนางหงษ์ อำเภอวังสามหมอ วัดป่านาคำน้อย หลวงพ่ออินทร์ถวาย อำเภอนายูง วัดป่าภูกระแต/บรรณพตวนาราม(หลวงปู่บุญนาค อุตตโม ลูกศิษย์หลวงปู่มั่น) อำเภอศรีธาตุ วัดภูทองเทพนิมิตร(หลวงพ่อทันอกทันใจ) อำเภอหนองแสง วัดเขาช่องชาด อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร ถิ่นพงศาวดารโฮจิมินห์ อ.นครจังหวัดอุดรธานี ปรางค์กู่แก้ว อำเภอกู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดรอยพระบาทบุณฑริก(วัดภูตีน)อำเภอหนองวัวซอ วัดเทพสิงหาร(หลวงปู่เครื่องเครา ธรรมจาโร)อำเภอนายูง วัดป่าภูทอง(หลวงปู่คูณ สุเมโร)อำเภอบ้านผือ วัดป่านาคูณ(หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ)อำเภอบ้านผือ วัดภูหินดัง(หลวงพ่อมหายัน ฉินนาลโย)อ.บ้านผือ วัดภูสังโฆ/วัดภูสังโฆญาณวิแท้โสภณ(หลวงพ่อวันชัย วิจิตโต ลูกศิษย์เอกหลวงตามหาบัว)อ.หนองวัวซอ ถิ่นท่องเที่ยวศิลปพิธีกรรมจารีตและกิจกรรม[แก้] งานบวงสรวงกรมหลวงชัด อ.ประเทศ ณ เขตอนุสาวรีย์กรมหลวงฯ ทุกวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเหม็นยางอุดร งานสังเวยเสาหลักพารา มกราคม ของทุกปี งานบวงสรวงศาลเทพารักษ์ มกราคม ของทุกปี งานนมัสการพระพุทธบาทต้นบัวบก อ.บ้านผือ จัดบริเวณวัดพระพุทธเจ้าบากต้นบัวบก ในวันขึ้น 13–15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี งานถนนเครื่องกิน สงกรานต์มณฑลจังหวัดอุดรธานี อำเภอพาราจังหวัดอุดรธานี จัดในช่วงวันวันสงกรานต์ของทุกปี ระหว่างวันที่ 10–16 เมษายนของทุกปี อาณาเขตสวนทั่วไปหนองประจักษ์ และถนนเทศาเหม็นยางอุดร งานระเบียบแบบแผนบุญประทัดล้าน บ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จัดขึ้นวันที่ 15 ค่ำ ดวงเดือน 6 งานบุญดอกไม้เพลิงกือ(ประทัด10ล้าน)ชื่องาน เบิ่งศิลปะถิ่นภูไทเอ้พลุใหญ่วังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จัดบริเวณสวนหลวงหนองแวงโคก ในวันที่20-25 พฤษภาคมของทุกปี งานตั้งอำเภอวังสามหมอ ฮีตฮอยศิลปถิ่นภูไทประวัติศาสตร์ความรักท้าวเฮ้ากับนางคำบาง จัดบริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ จัดขึ้นวันที่ 8 มกราคม ของทุกปี งานเยี่ยงอย่างแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน อ.กุมภวาปี ช่วงออกวรุณของทุกปี งานเทศกาลโคมลม อ.พิบูลย์ดูแล ในช่วงพระจันทร์พฤศจิกายนของทุกปี งานมหกรรมโฮมพาแลง แดนผ้าหมี่ขิดจ.อุดรธานี อ.พาราอุดรธานี จัดระหว่างวันที่ 1–15 ธันวาคมของทุกปี งานฉลองเจ้าปู่ เจ้าย่า อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี จัดทุกวันที่ 5 เดือนธันวาคม ของทุกปี งานรำบูชาเจ้าปู่ศรีสุทโธ วันขึ้นปีใหม่ ศาลหลักประเทศอ.บ้านดุง จัดระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม – 2 มกราคมของทุกปี งานเยี่ยงอย่างบุญดอกไม้เพลิงคำชะโนด คำชะโนด อำเภอบ้านดุง บ้านไทพวน ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหานเหม็นยางอุดร อู่ค้าผ้าพื้นนคร บ้านไร่ข่า ตำบลนาข่า อำเภอประเทศจังหวัดอุดรธานี งานทุ่งศรีมณฑล งานกาชาด ธานีจังหวัดอุดรธานี ณ สนามทุ่งศรีประเทศ จัดระหว่างวันที่ 1–15 ธันวาคมของทุกปี เส้นทางเกี่ยวโยงการท่องท่องเที่ยวกับธานีใกล้ใกล้ชิด[แก้] จังหวัดอุดรธานี-หนองบัวลำภู-เลยวัดป่าบ้านตาด-วัดถ้ำกลองเพล-อนุสาวรีย์สมเด็จพระพระราชา-ถ้ำเอราวัณ-ภูกระดึง หรือภูหลวง-ภูเรือ-แก่งงอตัว อุดรธานี-หาดโขงแก่งโขงอุทยานวิชาประวัติศาสตร์ภูเท้า-วัดป่าภูก้อน-วัดป่าบ้านแถม-หาดคู่มือ-แก่งคู้-น้ำตกตาดหมอก-น้ำตกธารทอง จังหวัดอุดรธานี-จังหวัดหนองคายวัดพระธาตุบังพวน-วัดพระธาตุองค์ตื้อ-เมืองคุก-ตะพานมิตรสัมพันธ์-ท่าเสด็จ-ศาลาแก้วกู่ อุดรธานี-หนองบัวลำภู-ขอนแก่นวัดถ้ำกลองเพล-อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ-ฝายอุบลรัตน์-วัดรอยเท้าภูพานคำ-วัดพระธาตุขามแก่น-น้ำตกธารงาม จังหวัดอุดรธานี-สกลนครบ่อประดิษฐ์เหวย-บ้านเชียง-วัดป่าอุดมสมพร-วัดถ้ำขาม-หนองหาน-วัดพระธาตุเชิงชุม-วัดป่าสุทธาวาส-พระนิเวศน์ภูพานราชนิเวศ-น้ำตกปัญญาสามารถหรรษา-วัดถ้ำสุมณฑา-ทำนบน้ำอูน จังหวัดอุดรธานี-กาฬสินธุ์วัดป่าบ้านตาด-วัดมหาธาตุสถูปดอนแก้ว-วัดป่าแมว-วนอุทยานวังสามหมอ-คันดินลำพันชาด-วนอุทยานภูพระ-คันดินลำปาว-สวนสะออน-ไดโนเสาร์สหัสขันธ์-บ้านโพนแพรวาเหม็นยางอุดร สวนทั่วไป/สวนวิชาพฤกษศาสตร์[แก้] 1. สวนสาธารณะหนองแจ่มแจ้งศิลปาคม ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครจังหวัดอุดรธานี เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งมณฑลอุดรธานี เดิมเอื้อนว่า หนองนาเกลือแกง ตั้งอยู่ทางทิศสุริยาตกของตัว พาราเพื่อให้เป็นเกียรติแก่พลตรีพระผู้เป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ทรงก่อตั้งเมืองจังหวัดอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2530 เทศบาลมณฑลอุดรธานีได้กระทำปรับปรุงหนองประจักษ์ขึ้นใหม่ เพราะด้วยถวายเป็นราชสักการะแด่บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวข้องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพิรุณครบ 5 รอบ โดยแถวตัวเกาะกลางน้ำได้จัดทำสวนหย่อม ปลูกไม้มาลีปลำดับขั้นหลายชนิดสวยงามมาก ทำสะพานประสานระหว่างเกาะ มีน้ำพุ หอโมง และสวนเด็กเล่น แต่ละวันจะมีอาณาประชาราษฎร์ไปพักผ่อนและออกเขี้ยวเล็บกายเป็นผลรวมมาก ทางด้านทิศดวงตะวันตกทแยงเหนือจะมีพระวังหนองกระจ่างซึ่งเคยเป็นที่ประทับตราของเท้าสมเด็จพระผู้เป็นเจ้าอยู่หัวรัชกาลสมัยนี้ เหม็นยางอุดร 2. สวนธารณะหนองสิม เป็นสวนสาธารณะในย่านประชาคมที่จะให้บริการแก่ราษฎรเพราะเป็นสถานที่ใช้ในการออกศักดากาย พักผ่อน ซึ้งชั้นในได้มีการจัดเขตเพราะว่าทำกิจกรรมต่าง ๆ เหม็นยางอุดร 3. สวนทั่วไปหนองบัว เป็นสวนธารณะเพื่อใช้ออกกำลังกายจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้อาณาประชาราษฎร์ในเขตได้เป็นสถานที่พบปะพูดคุยกัน สวนหลวงอัมพุชินีตั้วอยู่ข้างในเขตอ.เมืองอุดรธานี ด้านในจัดเป็นสวนกระหย่อมปลูกรุกขชาติแต่งไว้ดั่งสวย อีกทั้งยังมีการจัดแสดงน้ำพุให้ได้ชมกันอีกด้วย และรอบสวนสาธารณะหนองบัวยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบุรีอุดรธานีตั้งอยู่ด้วย นั่นก็คือ ศาลเจ้าปู่ย่า ธานีจังหวัดอุดรธานี 4.สวนวิชาพฤกษศาสตร์ สวนรวมพรรณไม้ป่า60วสันต์มหาราชินี ภาคพระอาทิตย์ออกเฉลียงเหนือ สวน[แก้] อุดรธานีเป็นบุรีที่มีทรัพยากรธรรมดาทั้งภูเขาและป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์แบบ เป็น1ใน5บุรี(นครราชสีมา-ห้วงน้ำมูล-ลำมูลบน-ลำตะคอง,จังหวัดชัยภูมิ-ห้วงน้ำชี-แม่น้ำพรหม-ลำธารเชิญ,เลย-แควเลย-แม่น้ำพอง-สายน้ำเหือง,อุดรธานี-สายน้ำสงคราม-ห้วงน้ำปาว-แม่น้ำห้วยหลวง,สกลนคร-แควการศึก-ลำน้ำพุง-สายน้ำก่ำ) ที่เป็นที่ต้นน้ำน้ำที่สำคัญของภาคตะวันออกเบี่ยงทิศเหนือ มีสวน/วนอุทยาน/เขตห้ามล่าผู้มีชีวิตป่าที่ยิ่งใหญ่ทั้งนี้เหม็นยางอุดร อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม ที่ทำอุทยานฯตั้งอยู่ที่บ้านสว่าง ตำบลนายูง อำเภอนายูง บุรีจังหวัดอุดรธานี(อุดรธานี-เลย-จังหวัดหนองคาย) อุทยานธารงาม-ภูฝอยลม ที่กระทำการแผนการท่องสัญจรเชิงนิเวศน์ภูฝอยลมตั้งอยู่ที่อ.หนองแสง(กรมอุทยานแห่งชาติสิ่งมีชีวิตป่าและจำพวกพืชตระเตรียมประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติภูฝอยลม) สวนแห่งชาติภูผายา ที่กระทำการอุทยานฯตั้งอยู่ที่ภูหินจอมธาตุบ้านห้วยยางคำ ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จ.อุดรธานี (ผนวกรวม วนอุทยานภูผาแดง อ.บ้านผือ อุดรธานี,วนอุทยานภูหินจอมธาตุ อ.กุดจับ อุดรธานี,ภูผาเวียง-ภูแปลก-ภูผากูก-ภูผายา หนองบัวลำภู) อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ(หนองบัวลำภู,จังหวัดอุดรธานี,ขอนแก่น) ที่กระทำการสวนฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าศิลา ตำบลบ้านค้อ อ.โนนสัง เมืองหนองบัวลำภู มีคณะรักษาอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำที่ภก.4และภก.5ตั้งอยู่ที่ธานีจังหวัดอุดรธานี อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก(สกลนคร,อุดรธานี,จังหวัดกาฬสินธุ์) ที่กระทำการอุทยานฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าวัด ตำบลปทุมวาปี อ.ส่องดาว เมืองสกลนคร มีกลุ่มรักษาสวนฯตั้งอยู่ที่ภูผาหักอ.วังสามหมอบุรีอุดรธานี วนอุทยานวังสามหมอ ที่ทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองกุ้งทับม้า อ.วังสามหมอ จ.จังหวัดอุดรธานี วนอุทยานพนมสวนกวาง ที่ทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลทมนางาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี วนอุทยานน้ำตกคอยนาง ที่กระทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแสง อำเภอหนองแสง ธานีอุดรธานี วนอุทยานภูพระบาทต้นบัวบก ที่กระทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลนครพาน อำเภอบ้านผือ บุรีอุดรธธานี เขตห้ามล่าสิ่งมีชีวิตป่าหนองหัวคู ที่ทำการเขตห้ามล่าสิ่งมีชีวิตป่าฯตั้งอยู่ที่อำเภอมณฑล เมืองจังหวัดอุดรธานี เขตห้ามล่าปราณีป่าหนองหานกุมภวาปี ที่กระทำเขตห้ามล่าผู้มีชีวิตป่าฯตั้งอยู่ที่อ.กุมภวาปี เมืองจังหวัดอุดรธานี เขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำปาว ที่ทำการเขตห้ามล่าปราณีป่าฯตั้งอยู่ที่บริเวณแหลมโนนเลิศ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ เมืองจังหวัดกาฬสินธุ์(ถ้วนทั่วทำเลที่ตั้งอ.สหัสขันธ์,ท่าคันโท,หนองกุงศรี เมืองกาฬสินธุ์และทำเลที่ตั้งอำเภอศรีธาตุ,วังสามหมอ บุรีอุดรธานี) อู่ท่องสัญจรล่องแพที่สำคัญ[แก้] ล่องแพอ่างน้ำพาน อ.สร้างคอม(ปิดท่องตะลอนดวงเดือนเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมทุกปีเพราะปรับปรุงระบบนิเวศน์) ล่องแพอ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า อำเภอหนองวัวซอ ล่องแพหนองปะโค อ.กุมภวาปี ล่องแพฝายลำพันชาด/วังใหญ่ อำเภอวังสามหมอ ล่องแพคันนาห้วยหลวง อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์/พิพิธภัณฑ์[แก้] สวนเหตุการณ์ในอดีตภูบาทา ที่กระทำการสวนฯตั้งอยู่ที่ภูเท้าอ.บ้านผือ พิพิธภัณฑสถานสถานแห่งชาติบ้านเชียง อำเภอหนองหาน พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี อำเภอเมือง พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทพวนบ้านเชียง อ.หนองหาน พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่รุ่งเรือง โอภาโส วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม อ.โนนสะอาด พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงพ่อทูล ขิปุปปญโญ วัดป่าบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่ถิร ฐิตธมโม วัดป่าบ้านจิก/ทิพยรัฐนิมิตร อำเภอมณฑลอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ วัดป่าบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่วิธูศรี จนททีโป วัดโพธิสมภรณ์ อำเภอภาราจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงพ่อคำพอง ติสุโส วัดถ้ำกกดู่ อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่บัว สิริปุณโณ วัดป่าหนองแซง อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร วัดป่าประชาชนรวมพลวิวัฒน์ราม อำเภอประเทศอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่มี ปมุตโต วัดดอยเทพนิมิตร/ถ้ำเกีย อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่พรหม จิรปุญโญ วัดประสิทธิธรรม อ.บ้านดุง พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่อุ่น ชาคโร วัดดอยกระไดสรวงสวรรค์ อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงพ่อคำแพง อัตตสันโต วัดป่าบุญญานุสรณ์ อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง/วัดป่าเกษรศีลความดีงามสถูป อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล วัดป่าสันติกาวาส อ.ไชยวาน ที่อยู่เล่าเรียนและท่องท่องเที่ยวเชิงวิชาประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ บ้านหนองฮาง ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น

ประกาศอัพเดท

lauraclinic บริการรักษาหลุมสิวด้วยเลเซอร์ E-matrix เป็น ชื่อเครื่อง เลเซอร์รักษาหลุมสิว ที่เป็นที่นิยมที่สุดอันดับ 1 ของเมืองไทย

(ประกาศฟรี นนทบุรี) - เสริมสวย สุขภาพสปา สถานเสริมความงาม 17 ก.ย. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 25 ครั้ง

รับโพสต์ Package โพสต์บล๊อก + เว็บประกาศฟรี + เลือน 100 เว็บ ฟรี 1 เดือน 600 เว็บ

() - ธุรกิจ งานรับจ้างโพสต์ 22 มิ.ย. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 286 ครั้ง

รับโพสต์ Package สมัครสมาชิกเว็บประกาศฟรี + โพสต์ประกาศ 200 และ 300 เว็บ

() - ธุรกิจ งานรับจ้างโพสต์ 19 ส.ค. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 86 ครั้ง

ลอร่าคลินิก บริการทำ subcision (ซับซีชั่น) คือการใช้ปลายเข็ม เข้าไปตัดผังผืดบริเวณใต้ฐานของหลุมสิว ด้วยเครื่อง E-matrix

(ประกาศฟรี นนทบุรี) - เสริมสวย สุขภาพสปา สถานเสริมความงาม 7 ก.ย. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 38 ครั้ง

รับโพสต์ Package : โพสต์บล๊อก + เว็บประกาศฟรี

() - ธุรกิจ งานรับจ้างโพสต์ 19 ส.ค. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 78 ครั้ง

ปรึกษาคดี ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาทนาย ว่าความ ฟ้องคดี คดีอาญา คดีแพ่ง คดีผู้บริโภค คดีทั่วไป ติดตามหนี้ สืบทรัพย์ บังคับคดี ร่างสัญญา ร่างพินัยกรรม

(ประกาศฟรี นครราชสีมา) - ธุรกิจ งานสำนักบัญชี กฎหมาย 23 พ.ค. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 351 ครั้ง

รายได้เสริม,หาเงินออนไลน์,ธุรกิจออนไลน์,หาเงินออนไลน์ฟรี,ยูริช,Urich

(ประกาศฟรี นนทบุรี) - ธุรกิจ งานธุรกิจเสริม 12 ต.ค. 2564

ราคา 0 บาท

เข้าชม 7 ครั้ง

รับโพสต์ Package C - รับโพสต์แบบต่อเนื่อง โพสต์ทุกวันจันทร์ - ศุกร์

() - ธุรกิจ งานรับจ้างโพสต์ 17 มิ.ย. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 406 ครั้ง

มีแว่นตามากกว่า 1,000 แบบ ห้องตรวจวัดสายตา 6 เมตร ให้คำปรึกษา โดย หมอสายตาหรือนักทัศนมาตร(Dr.Optometrist)

(ประกาศฟรี สมุทรปราการ) - จิวเวลลี่ เครื่องประดับแว่นตา 20 เม.ย. 2564

ราคา 300 บาท

เข้าชม 499 ครั้ง

รับโพสต์ Package A - รับโพสต์แบบเลื่อนประกาศ ( แบบเลื่อนประกาศทุกวัน)

(ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - ธุรกิจ งานรับจ้างโพสต์ 23 ส.ค. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 92 ครั้ง

ราคา ไม่ระบุ

  • ผู้ลงประกาศ : อุดรธานี
  • ความต้องการ : แนะนำ
  • สภาพสินค้า : ไม่ระบุ
  • วันที่ลงประกาศ : 21 มิ.ย. 2560
  • อัพเดทล่าสุด : 21 มิ.ย. 2560 03:17:37 น.
  • ที่อยู่ : สถานที่ท่องเที่ยว
  • จังหวัด : ประกาศฟรี อุดรธานี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 023432423432
  • Email : udonthani@gmail.com

ติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน